Evening Worship Service – October 23, 2016

Evening Worship Service – October 23, 2016

– Download Video Download Audio

Choir – October 23, 2016

Choir – October 23, 2016

– Download Video Download Audio

English Worship Service – October 23, 2016

English Worship Service – October 23, 2016

– Download Video Download Audio

Visayan Worship Service – October 23, 2016

Visayan Worship Service – October 23, 2016

– Download Video Download Audio

Choir – October 16, 2016

Choir – October 16, 2016

– Download Video Download Audio

English Worship Service – October 16, 2016

English Worship Service – October 16, 2016

– Download Video Download Audio

Visayan Worship Service – October 16, 2016

Visayan Worship Service – October 16, 2016

– Download Video Download Audio

Special Number – October 9, 2016

Special Number – October 9, 2016

– Download Video Download Audio

Choir – October 9, 2016

Choir – October 9, 2016

– Download Video Download Audio

English Worship Service – October 9, 2016

English Worship Service – October 9, 2016

– Download Video Download Audio