Visayan Worship Service – April 24, 2016

Visayan Worship Service – April 24, 2016

– Download Video Download Audio

Evening Worship Service – April 17, 2016

Evening Worship Service – April 17, 2016

– Download Video Download Audio

Choir – April 17, 2016

Choir – April 17, 2016

– Download Video Download Audio

English Worship Service – April 17, 2016

English Worship Service – April 17, 2016

– Download Video Download Audio

English Worship Service – April 10, 2016

English Worship Service – April 10, 2016

– Download Video Download Audio

Visayan Worship Service – April 10, 2016

Visayan Worship Service – April 10, 2016

– Download Video Download Audio

Evening Worship Service – April 3, 2016

Evening Worship Service – April 3, 2016

– Download Video Download Audio

English Worship Service – April 3, 2016

English Worship Service – April 3, 2016

– Download Video Download Audio

Visayan Worship Service – April 3, 2016

Visayan Worship Service – April 3, 2016

– Download Video Download Audio

Resurrection Sunday Musicale VII – March 27, 2016

Resurrection Sunday Musicale VII – March 27, 2016

Hymn of Triumph Download Video Download Audio